PODMÍNKY SLUŽBY

Tyto webové stránky provozuje xcoolg.world. Pojmy „my“, „nás“ a „naše“ na celém webu odkazují na xcoolg.world. , podmínky, zásady a upozornění zde uvedené.

Návštěvou našich stránek a/nebo nákupem čehokoli od nás se účastníte naší „Služby“ a souhlasíte s tím, že budete vázáni následujícími podmínkami („Podmínky služby“, „Podmínky“), včetně dalších podmínek a zásad. uvedené v tomto dokumentu a/nebo dostupné pomocí hypertextového odkazu. Tyto podmínky služby se vztahují na všechny uživatele webu, včetně, ale nikoli výhradně, uživatelů, kteří jsou prohlížeče, prodejci, zákazníci, obchodníci a/nebo přispěvatelé obsahu.

Před vstupem na naše webové stránky nebo jejich používáním si prosím pečlivě přečtěte tyto Podmínky služby. Přístupem nebo používáním jakékoli části webu souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami služby. Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami této smlouvy, nesmíte přistupovat na stránky ani používat žádné služby. Pokud jsou tyto podmínky služby považovány za nabídku, je přijetí výslovně omezeno na tyto podmínky služby.

Všechny nové funkce nebo nástroje přidané do aktuálního obchodu budou také podléhat podmínkám služby. Nejnovější verzi podmínek služby si můžete kdykoli prohlédnout na této stránce. Vyhrazujeme si právo aktualizovat, změnit nebo nahradit kteroukoli část těchto Podmínek služby zveřejněním aktualizací a/nebo změn na našich webových stránkách. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat tuto stránku, zda nedošlo k nějakým změnám. Vaše další používání nebo přístup na stránky po zveřejnění jakýchkoli změn představuje přijetí těchto změn.

ODDÍL 1 – PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU

Souhlasem s těmito Podmínkami prohlašujete, že jste dosáhli alespoň zákonného věku plnoletosti v zemi vašeho bydliště nebo že jste plnoletí v zemi vašeho bydliště, a dali jste nám souhlas s povolením kteréhokoli z vašich nezletilých zaměstnanců k používání tohoto webu.
Při používání Služby nesmíte používat naše produkty k žádným nezákonným nebo neoprávněným účelům, ani nesmíte porušovat zákony vaší jurisdikce (včetně, ale nikoli výhradně, zákonů o autorských právech).
Nesmíte přenášet žádné červy nebo viry ani žádný kód destruktivní povahy.
Porušení nebo porušení kterékoli z Podmínek bude mít za následek okamžité ukončení vašich Služeb.

ODDÍL 2 – VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Vyhrazujeme si právo odmítnout službu komukoli z jakéhokoli důvodu a kdykoli.
Berete na vědomí, že váš obsah (s výjimkou informací o kreditní kartě) může být přenášen nešifrovaný a zahrnuje (a) přenosy přes různé sítě; a b) změny za účelem přizpůsobení a přizpůsobení technickým požadavkům na propojovací sítě nebo zařízení. Informace o kreditní kartě jsou při přenosu přes sítě vždy zašifrovány.
Souhlasíte s tím, že nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, dále prodávat nebo využívat jakoukoli část služby, používání služby nebo přístup ke službě nebo jakýkoli kontakt na webové stránce, prostřednictvím které je služba poskytována, bez našeho výslovného písemného povolení. . .
Nadpisy použité v této smlouvě jsou zahrnuty pouze pro pohodlí a neomezují ani neovlivňují tyto podmínky.

ODDÍL 3 – PŘESNOST, ÚPLNOST A VČASNOST INFORMACÍ

Neneseme odpovědnost, pokud informace dostupné na této stránce nejsou přesné, úplné nebo aktuální. Materiál na těchto stránkách je poskytován pouze pro obecnou informaci a nemělo by se na něj spoléhat ani jej používat jako jediný základ pro rozhodování bez konzultace s primárními, přesnějšími, úplnějšími nebo aktuálnějšími zdroji informací. Jakékoli spoléhání se na materiál na této stránce je na vaše vlastní riziko.
Tato stránka může obsahovat některé historické informace. Historické informace nejsou nutně aktuální a jsou poskytovány pouze pro informaci. Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit obsah těchto stránek, nejsme však povinni aktualizovat jakékoli informace na našich stránkách. Souhlasíte s tím, že je vaší odpovědností sledovat změny na našich stránkách.

ODDÍL 4 - ZMĚNY SLUŽEB A CEN

Ceny našich produktů se mohou bez upozornění změnit.
Vyhrazujeme si právo kdykoli bez upozornění upravit nebo ukončit službu (nebo jakoukoli její část nebo obsah).
Neneseme odpovědnost vůči vám ani žádné třetí straně za jakoukoli úpravu, změnu ceny, pozastavení nebo ukončení služby.

ODDÍL 5 – PRODUKTY NEBO SLUŽBY (POKUD JSOU)

Některé produkty nebo služby mohou být dostupné pouze online prostřednictvím webové stránky. Tyto produkty nebo služby mohou mít omezené množství a lze je vrátit nebo vyměnit pouze v souladu s našimi Zásadami vrácení.
Vynaložili jsme maximální úsilí, abychom co nejpřesněji zobrazili barvy a obrázky našich produktů, které se objevují v obchodě. Nemůžeme zaručit, že zobrazení jakékoli barvy na monitoru vašeho počítače je přesné.
Vyhrazujeme si právo, ale nemáme žádnou povinnost, omezit prodej našich produktů nebo služeb jakékoli osobě, zeměpisné oblasti nebo jurisdikci. Toto právo můžeme uplatnit případ od případu. Vyhrazujeme si právo omezit množství jakýchkoli produktů nebo služeb, které nabízíme. Veškeré popisy produktů nebo ceny produktů se mohou změnit na našem so

le uvážení kdykoli bez upozornění. Vyhrazujeme si právo kdykoli ukončit výrobu jakéhokoli produktu. Jakákoli nabídka jakéhokoli produktu nebo služby na této stránce je neplatná tam, kde je zakázána.
Nezaručujeme, že kvalita jakéhokoli produktu, služby, informací nebo jiného materiálu, který jste zakoupili nebo získali, splní vaše očekávání nebo že budou opraveny jakékoli chyby ve Službě.

ODDÍL 6 – PŘESNOST ÚČTU A INFORMACE O ÚČTU

Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli objednávku zadanou u nás. Podle vlastního uvážení můžeme omezit nebo zrušit zakoupené množství na osobu, domácnost nebo objednávku. Tato omezení mohou zahrnovat objednávky zadané stejným zákaznickým účtem nebo prostřednictvím stejného zákaznického účtu, stejnou kreditní kartou a/nebo objednávky, které používají stejnou fakturační a/nebo dodací adresu. V případě, že provedeme změnu nebo zrušení objednávky, můžeme se vás pokusit upozornit kontaktováním e-mailové a/nebo fakturační adresy/telefonního čísla, které jste uvedli při zadávání objednávky. Vyhrazujeme si právo omezit nebo zakázat objednávky, které se podle našeho výhradního uvážení zdají být zadány prodejci, prodejci nebo distributory.

Souhlasíte s tím, že u všech nákupů provedených v našem obchodě poskytnete aktuální, úplné a přesné informace o nákupu a účtu. Souhlasíte s tím, že neprodleně aktualizujete svůj účet a další informace, včetně vaší e-mailové adresy, čísel kreditních karet a data vypršení platnosti, abychom mohli dokončit vaše transakce a kontaktovat vás podle potřeby.

Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách vrácení.

ODDÍL 7 – VOLITELNÉ NÁSTROJE

Můžeme vám poskytnout přístup k nástrojům třetích stran, které nesledujeme, nemáme nad nimi kontrolu ani do nich nevstupujeme.
Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že poskytujeme přístup k takovým nástrojům „tak, jak jsou“ a „jak jsou dostupné“, bez záruk, prohlášení nebo podmínek jakéhokoli druhu a bez jakéhokoli schválení. Neneseme žádnou odpovědnost vyplývající nebo související s vaším používáním volitelných nástrojů třetích stran.
Jakékoli použití volitelných nástrojů nabízených prostřednictvím Stránek je na vaše vlastní riziko a uvážení a měli byste se ujistit, že jste obeznámeni s podmínkami, za kterých jsou nástroje poskytovány třetími stranami, a souhlasíte s nimi.
Můžeme také v budoucnu nabízet nové služby a/nebo funkce prostřednictvím webových stránek (včetně vydání nových nástrojů a zdrojů). Tyto nové funkce a/nebo služby budou také podléhat těmto smluvním podmínkám.

ODDÍL 8 – ODKAZY TŘETÍCH STRAN

Některý obsah, produkty a služby dostupné prostřednictvím naší Služby mohou zahrnovat materiály od třetích stran.
Odkazy třetích stran na této stránce vás mohou nasměrovat na webové stránky třetích stran, které s námi nejsou spojeny. Nejsme zodpovědní za zkoumání nebo hodnocení obsahu nebo přesnosti a neneseme a nebudeme mít žádnou odpovědnost za jakékoli materiály nebo webové stránky třetích stran nebo za jakékoli jiné materiály, produkty nebo služby třetích stran.
Neneseme odpovědnost za žádné ztráty nebo škody související s nákupem nebo používáním zboží, služeb, zdrojů, obsahu nebo jakýchkoli jiných transakcí provedených v souvislosti s webovými stránkami třetích stran. Přečtěte si prosím pozorně zásady a postupy třetí strany a ujistěte se, že jim rozumíte, než se pustíte do jakékoli transakce. Stížnosti, nároky, obavy nebo dotazy týkající se produktů třetích stran by měly být směrovány na třetí stranu.

ODDÍL 9 – PŘIPOMÍNKY UŽIVATELŮ, ZPĚTNÁ VAZBA A JINÉ PŘÍSPĚVKY

Pokud odešlete určité konkrétní příspěvky na naši žádost (například soutěžní příspěvky) nebo bez naší žádosti, zasíláte kreativní nápady, návrhy, návrhy, plány nebo jiné materiály online, e-mailem nebo poštou jiným způsobem. (souhrnně „Komentáře“) souhlasíte s tím, že můžeme kdykoli bez omezení upravovat, kopírovat, publikovat, distribuovat, překládat a jakýmkoli způsobem používat jakékoli komentáře, které nám zašlete. Jsme a nebudeme mít žádnou povinnost (1) zachovávat důvěrnost Komentářů; (2) zaplatit náhradu za jakékoli připomínky; nebo (3) reagovat na jakékoli komentáře.
Můžeme, ale nemáme žádnou povinnost, monitorovat, upravovat nebo odstraňovat obsah, o kterém podle vlastního uvážení rozhodneme, že je nezákonný, urážlivý, výhružný, urážlivý, pomlouvačný, pornografický, obscénní nebo jinak závadný nebo porušuje zásady kterékoli strany. duševní vlastnictví nebo tyto Podmínky služby. .
Souhlasíte s tím, že vaše komentáře nebudou porušovat žádná práva třetích stran, včetně autorských práv, ochranných známek, soukromí, osobnosti nebo jiných osobních či vlastnických práv. Dále souhlasíte s tím, že vaše komentáře nebudou obsahovat pomlouvačné nebo nezákonné, urážlivé nebo obscénní materiály, ani nebudou obsahovat žádné počítačové viry nebo jiný malware, který by mohl jakýmkoli způsobem ovlivnit provoz Služby nebo jakékoli jiné související webové stránky. Nesmíte používat falešnou e-mailovou adresu, předstírat, že jste někdo jiný než vy, ani nás nebo třetí strany uvádět v omyl ohledně původu komentářů. Za komentáře, které učiníte, a jejich správnost nesete výhradní odpovědnost. Nejsme zodpovědní za žádné komentáře zveřejněné vámi nebo třetími stranami.

ODDÍL 10 – OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše odesílání osobních údajů prostřednictvím obchodu se řídí našimi zásadami ochrany osobních údajů.

SECTI

DNE 11 – CHYBY, NEPŘESNOSTI A OPOMENUTÍ

Čas od času se na našich stránkách nebo ve službě mohou vyskytovat informace, které obsahují typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, které se mohou týkat popisů produktů, cen, akcí, nabídek, poplatků za dopravu produktů, dodacích lhůt a dostupnosti. Vyhrazujeme si právo opravit jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a změnit nebo aktualizovat informace nebo zrušit objednávky, pokud jsou jakékoli informace ve službě nebo na jakékoli související webové stránce nepřesné, a to kdykoli bez upozornění (včetně poté, co odešlete objednávku). .
Nepřijímáme žádnou povinnost aktualizovat, upravovat nebo objasňovat informace na Službě nebo na jakékoli související webové stránce, včetně, ale nejen, informací o cenách, s výjimkou případů vyžadovaných zákonem. Jakákoli konkrétní aktualizace nebo datum aktualizace použité ve službě nebo na jakékoli související webové stránce by nemělo znamenat, že všechny informace ve službě nebo na jakékoli související webové stránce byly změněny nebo aktualizovány.

ODDÍL 12 – ZAKÁZANÉ POUŽÍVÁNÍ

Kromě jiných zákazů uvedených v podmínkách služby nesmíte používat stránky ani jejich obsah: (a) pro nezákonné účely; (b) vyzývat ostatní, aby prováděly nezákonné činy nebo se na nich podílely; (c) porušovat jakýkoli mezinárodní nebo místní mezinárodní předpis, pravidlo, zákon nebo předpis; (d) porušovat nebo porušovat naše práva duševního vlastnictví nebo práva duševního vlastnictví třetích stran; (e) obtěžovat, zneužívat, urážet, ubližovat, pomlouvat, pomlouvat, zlehčovat, zastrašovat nebo diskriminovat na základě pohlaví, sexuální orientace, náboženství, etnického původu, rasy, věku, národnostního původu nebo zdravotního postižení; f) poskytovat nepravdivé nebo zavádějící informace; (g) nahrávat nebo přenášet viry nebo jakýkoli jiný typ škodlivého kódu, který bude nebo může být použit jakýmkoli způsobem, který ovlivňuje funkčnost nebo provoz Služby nebo jakékoli související webové stránky, jiné webové stránky nebo internetu; (h) shromažďovat nebo sledovat osobní údaje ostatních; (i) spam, phishing, pharm, scam, spider, crawl nebo scrape; (j) pro jakýkoli obscénní nebo nemorální účel; nebo (k) zasahovat nebo obcházet bezpečnostní prvky Služby nebo jakékoli související webové stránky, jiné webové stránky nebo internetu. Vyhrazujeme si právo ukončit vaše používání služby nebo jakékoli související webové stránky z důvodu porušení některého ze zakázaných použití.

ODDÍL 13 - ODMÍTNUTÍ ZÁRUK; OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Nezaručujeme, neprohlašujeme ani nezaručujeme, že vaše používání naší služby bude nepřerušené, včasné, bezpečné nebo bezchybné.
Nezaručujeme, že výsledky, které lze získat používáním Služby, budou přesné nebo spolehlivé.
Souhlasíte s tím, že čas od času můžeme zrušit Službu na dobu neurčitou nebo Službu kdykoli ukončit bez upozornění.
Výslovně souhlasíte s tím, že používání nebo nemožnost používat službu je na vaše vlastní riziko. Služba a všechny produkty a služby, které vám jsou prostřednictvím služby poskytovány, jsou poskytovány (pokud výslovně neuvedeme jinak) k použití „tak, jak jsou“ a „jak jsou dostupné“, bez jakýchkoli prohlášení, záruk nebo podmínek jakéhokoli druhu, výslovných nebo předpokládaných, včetně všech záruky

ROZHODNÉ PRÁVO
Tyto podmínky služby a jakékoli samostatné smlouvy, na základě kterých poskytujeme služby, se budou řídit a vykládat v souladu se zákony Kypru.